В машинния ни парк присъстват машини за нишково и обемно ерозиране. Чрез ерозирането се обработват детайли със сложна форма и голяма твърдост, включително закалени детайли. Неприложими за обработка с тези процеси са композитни и нетокопровидими материали. Нишковите ерозийни машините могат да изрязват детайли в различни форми и размери от почти всички видове метали, без значение от твърдостта им, посредством много тънка метална токопроводина нишка от молибден, мед, месинг, фолфрам, която обикновено е с дебелина до 30 микрометра. Детайлите могат да имат права или конусовидна форма, като профила е правоъгълен или криволинеее. Точността е в порядъка на стотни от милиметъра. Нишкова ерозия се използва в производството на инструментална екипировка. Специализирани в производство на матрици, поансони, шлици, удары, шприцформи, преформы, шпонки, шпокови канали и др. При обемната ерозия придаването на необходимата форма на детайла обикновено е чрез копиране на формата на специално изработен електрод, обикновено от мед, месинг, графит и др. В мястото на контакт между искрата, произведена от тока протичащ между електрода обработвания детайл, се образува вдлъбнатина, големината на която се определя от спецификите при режима на работа. Гладкостта може да вариара в голям диапазон, което влие пряко и на срокостта на обраборка. Използва се диелектрчна течност, действаща като проводник, в която се потапя заготовката. При тази обработка обработваемият детайл се оформя като обратен образ на работната повърхност на електрода.