Евро Програми

КОНТАКТ-Т ЕООД ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020“


КОНТАКТ-Т ЕООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.073-11284-C01 за изпълнение на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е „Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.“

Вследствие на изпълнението на проекта ще се осигурят оперативни финансови средства, което ще подпомогне КОНТАКТ-Т ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 10 000.00 лв. Размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 10 000.00 лв., в т.ч. 8 500.00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 1 500.00 лв национално съфинансиране.

ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001–0571 ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОНТАКТ-Т ЕООД.


Завърши изпълнението на проект “Подобряване на енергийната ефективност на КОНТАКТ-Т ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Успешно са реализирани предвидените по проекта дейности:

В резултат на изпълнението на проекта:

По този начин е постигната целта на проекта – подобряване на конкурентoспособността на КОНТАКТ-Т ЕООД и създаване на условия за устойчив растеж чрез инвестиции в мерки за повишаване на енергийната му ефективност.