МЕТАЛОКЕРАМИКА
Металокерамиката предствлява смес на метални прахови частици и други съединения с различни физични свойства, след пресоването на които се получава крехък детайл във формата на инструмента, в който са пресовани. Следва синтероване или така нареченото спичане на детайлите при специални режими и много висока температуа, което води до твърдо и трайно изделие. Твърдите сплави са композиция от няколко компонента. При тях са съчетани голямата твърдост и износоустойчивост на трудно топими съединения- най-често карбиди на волфрам, титан, молибден, ванадий, тантала, ниобия и др., заедно с пластичността на връзката, постигната чрез примес на кобалт, никел, желязо и др. Методите на синтероване (спичане) и свързаните с тях процеси за получаването на изделия и конструкционни детайли от метални прахове или от смеси от тях с неметални пълнители чрез формоване и изпичане са известни като прахова металургия (Powder Мetallurgy). Ефективността на разходите е основна причина за избора на праховата металургия за масово производство на конструкционни детайли със сложна форма и специални изисквания. В сравнение с традиционните методи и технологии в металообработването, с използването на възможностите на праховата металургия се постигат значителна икономия на енергия, висока степен на използваемост на материала, по-малко производствени етапи до окончателното получаване на изделието и уникални технически данни на готовата продукция. Фирмата ни е специализирана в производството на различни видове твърдосплавни дюзи, дюзи за песъкоструйни апарати, контактни пластини и плочки, отрезни и гилотинни ножове, металокерамични вложки в различни видове инструменти.