Нашите Изделия

Фирмата ни е уникален собственик на технология за пропизводство на оси (накрайници) за мостове с торсионно окачване, изполвани поредимно във френските автомобили Пежо, Партнер , 208 и Ситроен, Берлинго. Ремонтираните от нас мостове са изполвани във сервизната дейснот на фирмата Пежо-Ситроен и са доказали изключителната си здравина. Отделни автомобили са надхвърлили пробег от 400 000км с ремонтирани от нас мостове. Цената на ремонта на цена за задьен мост е 250лв. За ситроен берлинго и партнер и 240лв. За пежо 208. При необходимост фирмата може да извършва и ремонт за повредени носачи за същите автомобили, като цената е 120лв. За носач. Разглобяванетео и смяната на лагери се визвършва от сервизните фирми и автомонтьори. Разполагаме с оборотни ремонтирани мостове и носачи. При подмяна на заданата греда, монтираните гумените тампони и монтажните резби трябва да са в добро техническо състояние.

Изтеглащи и изправящи
твърдосплавни дюзи.
Дюзи за песъкоструйни апарати.

Твърдосплавни контакти
пропити с мед или сребро.

Високоволтова
контактна ос

Различни видове матрици