ФРЕЗОВАНЕ

Фирмата разполага с различни видове фрези, както и с цифрово-програмна фреза 3 и 1/2 ос за производство на сложни детайли в триизмерни форми.

СТРУГОВАНЕ

Притежаваме различни видове стругове, както и програмен струг за сложни детайли и криволинеен профил. Специализирани сме в изработката на валове, фланци, поасони, втулки и др. Струговаме спирачни дискове, джанти.

ЕРОЗИРАНЕ

В машинния ни парк присъстват машини за нишково и обемно ерозиране. Чрез ерозирането се обработват детайли със сложна форма и голяма твърдост, включително закалени детайли. Неприложими за обработка с тези процеси са композитни и нетокопровидими материали. Нишковите ерозийни машините могат да изрязват детайли в различни форми и размери от почти...

ШЛАЙФАНЕ

Разполагаме с машини за цилиндрично и плоско шлайфане. Така наречените кръгъл и плосък шлайф. Извършваме шлайфане на различни видове метални детайли, глави на двигатели, автомобилни дискове, отрезни ножове  Шлайфане и полиране на метални повърхности.

МЕТАЛОКЕРАМИКА

Металокерамиката предствлява смес на метални прахови частици и други съединения с различни физични свойства, след пресоването на които се получава крехък детайл във формата на инструмента, в който са пресовани. Следва синтероване или така нареченото спичане на детайлите при специални режими и много висока температуа, което води до твърдо и...

ТЕРМООБРАБОТКА

Разполагаме с няколко пещи за термообработка. Извършваме цементация, закаляване, отвръщане на детайли. Цементацията[1][2][3] е химико-термичен процес в металургията. При него се извършва дифузно повърхностно насищане на нисковъглеродни и нисколегирани стомани с елемента въглерод, при което се образува съединението цементит (железен карбид). Процесът понякога се нарича и навъглеродяване. Целта е да се постигне повишена твърдост и износоустойчивост на цементираните детайли. Това се получава, като след...

ЗАВАРЯВАНЕ

Фирмата има различни видове заваръчни апарати, с които извършваме заварки на черни и цветни метали, както и запояване с различни видове припой.