Фирмата разполага с различни видове фрези, както и с цифрово-програмна фреза 3 и 1/2 ос за производство на сложни детайли в триизмерни форми.